• Polyvagaal Theorie

  • Polyvagaal Theorie

    De polyvagaal theorie wordt ook genoemd: de wetenschap van de veiligheid.

    Het geeft inzicht in de verandering van het autonome zenuwstelsel door trauma. Als we trauma willen begrijpen en herstellen, moeten we de werking van het autonoom zenuwstelsel leren kennen. Een belangrijk onderdeel van deze therapie is het in kaart brengen van overlevingspatronen, waardoor mensen zich bewust worden van de verschillende reacties van hun autonome zenuwstelsel. Hierdoor leren we hoe we onszelf weer tot rust kunnen brengen en ons weer veilig kunnen voelen.