/
  • Vergoedingen

   Ik bereken € 100,- per gesprek. Bij relatietherapie moet ik hier 21 % BTW bijtellen. De gesprekken worden door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In dit geval wordt het eigen risico NIET aangesproken. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor controle op de vergoeding door de zorgverzekeraar en voor het indienen van nota's. Deze vorm van therapie valt voor zorgverzekeraars onder 'psychosociale therapie' (prestatiecode 90 / 24504).
   Op deze link kun je vinden wat jouw zorgverzekeraar vergoedt per gesprek: https://nvpa.org/verzekeringen/public

   Movimiënto is aangesloten de beroepsverenigingen NPVA, NFG en VIT èn bij de koepelverenigingen:

   • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) - licentie TBNG/RBNG 809136R
   • NAP + EAP (Nederlandse- en Europese Associatie voor Psychotherapie) - registratie ECP-NL-343

   Kamer van Koophandel : 08199007   *   AGB-code Zorgverlener : 94-007528   *   ABG-code Praktijk : 94-056643

  • Klachten

   Ik doe mijn best om op een goede en zorgvuldige manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken, zodat ik mijn best kan doen dit op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je dit melden bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG. Zie ook www.scag.nl

  • Privacy


   Je privacy is bij mij veilig. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zie verder mijn Privacyverklaring.