/
  • Vergoedingen

   Ik bereken € 120,- per gesprek. Voor relatietherapie ben ik BTW-plichtig en moet ik hier 21 % BTW bijtellen, voor individuele therapie geldt dit niet.

   De gesprekken worden door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het eigen risico wordt hierbij NIET aangesproken.

   Je bent zelf verantwoordelijk voor controle op de vergoeding door de zorgverzekeraar en voor het indienen van de nota's. Deze therapie valt voor zorgverzekeraars onder 'Integratieve psychotherapie' (prestatiecode 24511). Hier kun je vinden wat jouw zorgverzekeraar vergoedt: https://nvpa.org/verzekeringen/public

   Movimiënto is aangesloten de beroepsverenigingen NPVA en NFG  èn bij de koepelverenigingen: RBCZ en NAP + EAP.

  • Klachten

   Ik doe mijn best om op een goede en zorgvuldige manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken, zodat ik mijn best kan doen dit op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je dit melden bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG. Zie ook www.scag.nl

  • Privacy


   Je privacy is bij mij veilig. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zie verder mijn Privacyverklaring.