• Somatic Experience

  • Somatic Experience

    Peter Levine onderzocht waarom dieren na een bedreigende situatie niet getraumatiseerd raken en mensen wel. Hij zag dat dieren als ze weer veilig zijn, de opgeladen energie ontladen door te trillen, schudden of bewegen. Op grond van deze ontdekking heeft hij een behandelmethode ontwikkeld waardoor bij mensen deze energie ontladen kan worden en het trauma verwerkt kan worden.