• Een taal erbij

  • Gevoelens, problemen en interacties uitgebeeld met poppetjes

    "Een taal erbij" is ontwikkeld door Marleen Diekman (1947-2007), psychotherapeute en contextueel therapeute. Ze ontwikkelde dit in de periode dat zij voor Artsen Zonder Grenzen werkte in oorlogsgebieden.

    Met poppetjes worden gevoelens, problemen en interacties uitgebeeld. De methodiek heeft zijn kracht bewezen in het werken bij allerlei problemen. Door samen naar de opstelling met de poppetjes te kijken, kun je het leed letterlijk overzien. Het kan ook gebruikt worden bij relatietherapie. Daarbij kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld- èn rechtgedaan worden.

    Ik heb het voorrecht gehad dat ik deze methodiek nog van Marleen Diekman zelf mocht leren. Het jaar voordat ze stierf heb ik supervisie bij haar gevolgd voor mijn opleiding tot Systeemtherapeut.