• Behandelmethodieken

 • Mijn uitgangspunt en werkwijze

  Als Systeemtherapeut en Contextueel therapeut is mijn uitgangspunt dat problemen bekeken moeten worden in wisselwerking met de omgeving waarin ze voorkomen (relatie, gezin, vriendschap of werkplek). Dus per definitie bekijk ik problemen systemisch, of je hier nu alleen komt of samen met je partner, kind of gezin.
  En ik bekijk problemen vanuit de intergenerationele benadering. Dat wil zeggen dat ik kijk naar de verbanden door de generaties heen. Ik ga ervan uit uit dat individuele- en relationele problemen hun oorsprong kunnen vinden in eerdere relaties, namelijk in de relatie met het gezin van herkomst. Daarbij kijk ik naar loyaliteiten, balansen van geven en ontvangen, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid (dit is wat we de ‘relationele ethiek’ noemen).

  In relatietherapie kijken we naar de wisselwerking tussen jullie beider opvoeding in -vaak- heel verschillende gezinnen van herkomst. Ik maak een genogram, dit is een gezinstekening over meerdere generaties. Dat vormt een leidraad voor de behandeling in onze verdere gesprekken.
  Mijn grondhouding is meerzijdig partijdig’. Dat wil zeggen dat ik volledig betrokken ben bij alle partijen die voor jou belangrijk zijn (of zijn geweest), of ze nu wel of niet in de therapiekamer aanwezig zijn.

 • Behandeling en methodieken

  In een intakegesprek zullen we samen verkennen tegen welke problemen je aan loopt, wat je hulpvraag is en je verwachtingen van de therapie. Op basis daarvan kan ik aangeven of je bij mij aan het juiste adres bent of dat ik je beter kan doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie. Daarnaast zal ik je informeren over mijn werkwijze. Hierna kun je beslissen of je je aangesproken voelt door mijn manier van werken en of je met mij als hulpverlener aan de slag wilt gaan.

  Movimiënto is Spaans voor: in beweging komen. Door middel van gesprekken en verschillende behandelmethodieken proberen we samen beweging en verandering te krijgen in oude patronen waarin je vastgelopen bent.

  Alle vormen van therapie kunnen zowel ingezet worden bij individuele therapie als in relatietherapie.
  Samen zullen we onderzoeken welke behandelmethodieken het best passen bij jouw problematiek en het meest aansluiten bij jou als persoon.